Teknologjia Natyral

Marrja e mostrave dhe analizat e tyre bëhen përgjatë gjithë procesit të përpunimit të qumështit: nga mbledhja në fermë, dërgimi në fabrikën e qumështit, hapat e përpunimit dhe deri te produktet përfundimtare. Qumështi është produkt me afat të shkurtër skadence, por NATYRAL përdor pajisjet më moderne që cilësia të mbetet e pacënuar dhe e pakonkurrueshme.

Testet e kontrollit të cilësisë janë jetike për ruajtjen e higjienës dhe standardet e produkteve. Për të përmbushur kërkesat rregullatore dhe të konsumatorëve, ndërmerren shumë teste të ndotjes kimike dhe mikrobiologjike. Kjo bëhet për të arritur optimizimin e produktit. 

Vizioni i NATYRAL për prodhimin e qumështit është që të bashkojë aspektet e përsosmërisë operacionale dhe perdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit. Metoda e përdorur nga NATYRAL përfaqësohet kryesisht nga mirëmbajtja proaktive dhe optimizimi i zinxhirit të prodhimit dhe logjistikës, të tilla si makinat automatike të mjeljes dhe automatizimi i linjës së përpunimit, si dhe paketimit. Këto pajisje përforcohen nga sensorë për analizë të shpejtë kimike dhe mikrobiologjike, për përmirësimin dhe menaxhimin e të dhënave në kohë reale.

Sasia e ushqimit që çdo lopë merr në fermën tonë, përcakton sasinë dhe cilësinë e qumështit që prodhojnë. Fatmirësisht, instrumente të tilla si spektrometrat janë krijuar për të ndihmuar fermerët të analizojnë nëse kafshët hanë sasinë e duhur të lëndës së thatë dhe nëse ushqimet përmbajnë lëndët e nevojshme ushqyese.

Përfitimet nga automatizimi në NATYRAL nuk duhet të nënvlerësohen kurrë. Jo vetëm që automatizimi kursen kohë, por gjithashtu e bën biznesin e blegtorisë më fitimprurës, lehtëson riprodhimin dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm të lopëve.