Prodhimi i vajit të ullirit Ekstra të Virgjër bëhet sipas standardeve europiane të cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Vaj Ulliri extra i virgjër NATYRAL, prodhuar me metodën e presimit të ftohtë. Ka përmbajtje të lartë të antioksidantëve ( polifenole dhe Vitaminë E ) duke siguruar vlera të larta ushqyese dhe jetëgjatësi.Vaji depozitohet në kushte moderne të ruajtjes dhe magazinimit, si dhe ambalazhohet në kuti çeliku inoks që garantojnë cilësi të pandryshuar për një kohëzgjatje prej 2 vjetësh.

Fabrika Përpunimit

Plantacioni Ullirit